Årsmøte IL Trønder-Lyn 18.3.2014

Årsmøte i IL Trønder-Lyn avholdes i Kjeller’n på Rosmælen skole tirsdag 18.mars kl.19.00.
Saker som skal behandles må oversendes hovedstyret v/Geir Moholdt (geir.moholdt@tronderlyn.no) innen 1.mars.
Velkommen.