Protokoll fra årsmøte i IL Trønder-Lyn

Årsmøte ble avholdt 18. mars 2014.

Idrettslaget har god økonomi og alle avdelingene bidro med overskudd i 2013. Takk til alle tillitsvalgte, trenere, foreldre, utøvere, sponsorer og andre støttespillere for flott innsats, initiativ, bidrag og deltakelse i 2013!

I 2014 håper vi å få på plass både kunstgressbane og nytt klubbhus på Sørøya. Et stort og positivt løft for hele idrettslaget!

Hovedstyret ser frem til et fortsatt flott samarbeid i 2014.

Protokoll fra årsmøte i IL Trønder-Lyn