Ekstraordinært årsmøte i Idrettslaget Trønder-Lyn

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte tirsdag 15. juli 2014 klokken 19:00 i Klubbhuset på Sørøya.

Som ledd i finansiering av nytt klubbhus under oppføring er det nødvendig å stille idrettslagets eiendommer på Sørøya i pant som sikkerhet for byggelån. Dette må i så fall vedtas av årsmøtet. Det ble ikke tatt høyde for dette i behandlingen av denne saken på ordinært årsmøte. Vi ser oss derfor nødt til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å behandle denne saken.

Sakliste ekstraordinært årsmøte 2014