Årsmøte 17. mars 2015

Årsmøte i IL Trønder-Lyn avholdes i Kjeller`n på Rosmælen skole tirsdag 17.mars kl.19.00.

Saker til behandling må oversendes styret ved Geir Moholdt innen 1. mars.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta. Dette er idrettslagets generalforsamling og alle som er medlem i laget har stemmerett.

Kaffeservering i pausen.

Velkommen!

Hovedstyret.