Vaktliste Snøskuter2015-16

Terje  mobil 90036114         Uke: 48,52,3,7 og 11

Marius mobil 95902891        Uke: 49,53,4,8,12 og 16

Inge mobil 41547356              Uke: 50,1,5,9,13 og 17

Vegard mobil 45397537         Uke 51, 2,6,10,14 og 18

Lysløypa prepareres primært med traktor ved Atle Hovin (93084090).

Snøskuteren bidrar til prepareringen i lysløypa +  turløype til Kregneskjølen/ Torkelstjønna.

Arenaansvarlig er Terje Bellingmo (90036114)

Reserver til snøskuterkjøring; Kristian (97514258), Kjetil (95908215), Kjell Arne (46417175) og Einar (48280083)

Jeg takker for at dere stiller opp og ønsker dere mye å gjøre. La det snø- Asbjørn.