Idrettsmerkeprøver 2017

Sted:

Parkeringsplassen ved lysløypa

Datoer:

Torsdag 14. september       kl. 19.00

Mandag 18. september      kl. 19.00

Torsdag 21. september       kl. 18.00

Mandag 25. september      kl. 18.00

Alle, debutanter som veteraner, er hjertelig velkommen til å prøve seg på merkekravene!

Har du spørsmål, ta kontakt med Magnar Klingenberg på tlf. 415 22 745