Verv i Kvålsdagene 2019

Det kan være vanskelig å tro når det snør som verst ute, men sommeren kommer. Og med den Kvålsdagene.

Kvålsdagene har lang tradisjon og som lokalsamfunn ønsker vi å beholde disse. I tillegg til å skape samhold i bygda, er arrangementet en viktig inntektskilde for aktivitetene i alle våre avdelinger. I år har vi imidlertid fått en stor utfordring idet det har vist seg vanskelig å få besatt vervene som leder og nestleder. Vi ber med dette om hjelp til å finne disse personene.

Vi i Trønder-Lyn ser i år for oss Kvålsdagene i ett litt mindre konsept enn tidligere. Arrangement over en helg, hvor festen utgår, men hvor quizaftenen utvides med enkelt musikk/trubadur. Det blir satt ned et Kvålsdags-styre bestående av leder, nestleder, sekretær samt de fire avdelingslederne.

Vi søker med dette leder og nestleder til Kvålsdagene. Føler du for å bidra ber vi om at du tar kontakt. Kjenner du noen som er egnet ber vi deg også ta kontakt evt. oppfordre vedkommende til å ta kontakt. Interesse og spørsmål om vervene kan rettes til Ingjerd Gundersen på telefon 482 14 890.