Startliste TrønderLyn-Rennet 2020

Denne er produsert ca kl 20 fredag kveld. Evt oppdateringer vil komme under fanen Ski/Skirenn/TrønderLyn-Rennet. Resultatliste på søndag, vil også bli lagt under Ski-fanen

Startliste Trønder-Lyn Rennet 2020

Redigert utgave lagt ut under Ski lørdag kveld ca kl 23

Vel møtt i Trehjørningen på søndag