Saksliste årsmøte for 2019

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: onsdag 18. mars 2020 klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

  1. Åpning
  2. Konstituering                                                                                                                                               – Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding 2019
  4. Regnskap 2019
  5. Fordelingsnøkkel for sponsoravtaler og tilskudd
  6. Fastsette kontingent for 2020
  7. Budsjett 2020
  8. Valg

Det vil bli enkel servering. Alle medlemmer ønskes velkommen!

For Trønder-Lyn Idrettslag,

Hovedstyret