Referat fra årsmøtet for 2019 den 20.08.2020

Årsmøte for 2019 ble avholdt i klubbhuset på Sørøya torsdag 20.08.2020. Vedlagt følger referat fra årsmøtet. 

På bildet ser vi avtroppende leder Fritz Arne Haugen og ny leder Monica Lervik By.