Årsmøte for 2020

Det ønskes velkommen til årsmøte i Trønder-Lyn idrettslag

Tid: Tirsdag 23. mars 2021 klokken 19.00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Aktuelle saker må meldes til leder@tronderlyn.no innen 09.mars 2021.
Saksliste kunngjøres på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Det vil bli antallsbegrensninger i samsvar med de retningslinjer som gjelder på tidspunktet for møtet. Nærmere opplysninger om dette legges ut på hjemmesiden når dagen nærmer seg.

For Trønder-Lyn Idrettslag,
Hovedstyret