Sakliste årsmøte for 2020

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: tirsdag 23. mars 2021 klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

  1. Åpning
  2. Konstituering                                                                                                                                               
    – Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding 2020
  4. Regnskap 2020
  5. Fastsette kontingent for 2021
  6. Budsjett 2021
  7. Valg

Det vil bli enkel servering.

På grunn av restriksjoner knyttet til pandemien, vil ikke årsmøtet i år bli åpent for alle medlemmene. Årsmøtet blir gjennomført med representanter fra hovedstyret, avdelingene, Kvålsdagene og idrettsrådet.

For Trønder-Lyn Idrettslag,

Hovedstyret