Innkalling til årsmøte for 2021

Det ønskes velkommen til årsmøte i Trønder-Lyn idrettslag.

Tid: Mandag 21.mars 2022 klokken 19.00

Sted: Klubbhuset på Sørøya

Aktuelle saker må meldes til leder@tronderlyn.no innen 07.mars 2022.

Saksliste kunngjøres på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Styret