Saksliste årsmøte for 2021

Saksliste

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: Mandag 21.mars 2022 klokken 19:00

Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding 2021
  5. Regnskap 2021
  6. Fastsette medlemskontingent for 2022
  7. Budsjett 2022
  8. Valg

Det vil bli enkel servering.

For Trønder-Lyn Idrettslag

Hovedstyret