Innkalling til årsmøte for 2022

Det ønskes velkommen til årsmøte i Trønder-Lyn idrettslag.

Tid: Torsdag 23.mars 2023 klokken 19.00

Sted: Klubbhuset på Sørøya

Aktuelle saker må meldes til leder@tronderlyn.no innen 09.mars 2023.

Saksliste kunngjøres på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Styret