Saksliste årsmøte for 2022

Saksliste

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: Torsdag 23.mars 2023 klokken 19:00

Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding 2022
  5. Regnskap 2022
  6. Fordelingsnøkkel for sponsoravtaler og tilskudd
  7. Innkommet sak: Erstatning for håndballbane som ble fjernet ved bygging av Rosmælen barnehage
  8. Fastsette medlemskontingent for 2023
  9. Budsjett 2023
  10. Valg

Det vil bli enkel servering.

For Trønder-Lyn Idrettslag

Hovedstyret