Årsmøte for 2020

Saksliste

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: tirsdag 23. mars 2021 klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

  1. Åpning
  2. Konstituering                                                                                                                                               
    – Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding 2020
  4. Regnskap 2020
  5. Fastsette kontingent for 2021
  6. Budsjett 2021
  7. Valg

Det vil bli enkel servering.

På grunn av restriksjoner knyttet til pandemien, vil ikke årsmøtet i år bli åpent for alle medlemmene. Årsmøtet blir gjennomført med representanter fra hovedstyret, avdelingene, Kvålsdagene og idrettsrådet.

For Trønder-Lyn Idrettslag,

Hovedstyret

Innbydelse

Det ønskes velkommen til årsmøte i Trønder-Lyn idrettslag

Tid: Tirsdag 23. mars 2021 klokken 19.00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Aktuelle saker må meldes til leder@tronderlyn.no innen 09.mars 2021.
Saksliste kunngjøres på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Det vil bli antallsbegrensninger i samsvar med de retningslinjer som gjelder på tidspunktet for møtet. Nærmere opplysninger om dette legges ut på hjemmesiden når dagen nærmer seg.

For Trønder-Lyn Idrettslag,
Hovedstyret