Digital Dugnad MelhusBanken 2020

Trønder-Lyn er et av lagene som er plukket ut til å være med og dermed få muligheten til å få penger fra Melhusbanken. For hver stemme Trønder-Lyn mottar får vi kr 50,-. Trønder-Lyn kan sanke stemmer for inntil kr 25.000. Når summen er talt opp dobler Melhusbanken overføringen til Trønder-Lyn. Det vil si at hver stemme i realiteten blir verdt kr 100,-.

Det åpnes for gi stemmer fra klokken 12.00 i morgen onsdag 03.06.2020. Erfaringsvis tømmes potten i løpet av et par dager, her må vi derfor være på hugget fra oppstarten. Den enkelte kan avgi kun en stemme.

Vi har kort tid på oss. Her gjelder det å mobilisere folk til å stemme på Trønder-Lyn fra første minutt. Ikke bare spillere og foreldre, men det blir viktig å få besteforeldre, tanter, onkler, søsken og venner til å stemme på oss. Alle kan avgi stemme ved å bruke lenken nedenfor. Bonusen må være å få personer som ikke bor på Kvål til å gi en stemme til oss. Så lenge de ikke tilhører en av de andre som er nominert, taper de intet selv, de gir kun Melhusbanken en mulighet til å gi Trønder-Lyn disse pengene.

I filmen som følger med lenken er det bilder fra Sørøya og flere kjente fjes fra Kvål. Vedlagt følger også noen andre bilder som kan benyttes. Vår egen Tore Aune finnes i vedlegget MEBA0656 Fotball. Tore blir sikkert glad om noen kan markedsføre han litt ekstra.

https://digitaldugnad.melhusbanken.no/

Når lenken åpnes finnes det mulighet til å dele den digitale dugnaden på facebook og å stemme derfra.