Saksliste årsmøte for 2022

Saksliste

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: Torsdag 23.mars 2023 klokken 19:00

Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding 2022
 5. Regnskap 2022
 6. Fordelingsnøkkel for sponsoravtaler og tilskudd
 7. Innkommet sak: Erstatning for håndballbane som ble fjernet ved bygging av Rosmælen barnehage
 8. Fastsette medlemskontingent for 2023
 9. Budsjett 2023
 10. Valg

Det vil bli enkel servering.

For Trønder-Lyn Idrettslag

Hovedstyret

Saksliste årsmøte for 2021

Saksliste

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: Mandag 21.mars 2022 klokken 19:00

Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding 2021
 5. Regnskap 2021
 6. Fastsette medlemskontingent for 2022
 7. Budsjett 2022
 8. Valg

Det vil bli enkel servering.

For Trønder-Lyn Idrettslag

Hovedstyret

Sakliste årsmøte for 2020

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: tirsdag 23. mars 2021 klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

 1. Åpning
 2. Konstituering                                                                                                                                               
  – Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 2020
 4. Regnskap 2020
 5. Fastsette kontingent for 2021
 6. Budsjett 2021
 7. Valg

Det vil bli enkel servering.

På grunn av restriksjoner knyttet til pandemien, vil ikke årsmøtet i år bli åpent for alle medlemmene. Årsmøtet blir gjennomført med representanter fra hovedstyret, avdelingene, Kvålsdagene og idrettsrådet.

For Trønder-Lyn Idrettslag,

Hovedstyret

Årsmøte for 2020

Det ønskes velkommen til årsmøte i Trønder-Lyn idrettslag

Tid: Tirsdag 23. mars 2021 klokken 19.00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Aktuelle saker må meldes til leder@tronderlyn.no innen 09.mars 2021.
Saksliste kunngjøres på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Det vil bli antallsbegrensninger i samsvar med de retningslinjer som gjelder på tidspunktet for møtet. Nærmere opplysninger om dette legges ut på hjemmesiden når dagen nærmer seg.

For Trønder-Lyn Idrettslag,
Hovedstyret

Årsmøte for 2019

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: torsdag 20. august 2020 klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

 1. Åpning
 2. Konstituering 
  – Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 2019
 4. Regnskap 2019
 5. Fordelingsnøkkel for sponsoravtaler og tilskudd
 6. Fastsette kontingent for 2020
 7. Budsjett 2020
 8. Valg

Det vil bli enkel servering. Alle medlemmer ønskes velkommen!

For Trønder-Lyn Idrettslag,

Hovedstyret

Digital Dugnad MelhusBanken 2020

Trønder-Lyn er et av lagene som er plukket ut til å være med og dermed få muligheten til å få penger fra Melhusbanken. For hver stemme Trønder-Lyn mottar får vi kr 50,-. Trønder-Lyn kan sanke stemmer for inntil kr 25.000. Når summen er talt opp dobler Melhusbanken overføringen til Trønder-Lyn. Det vil si at hver stemme i realiteten blir verdt kr 100,-.

Det åpnes for gi stemmer fra klokken 12.00 i morgen onsdag 03.06.2020. Erfaringsvis tømmes potten i løpet av et par dager, her må vi derfor være på hugget fra oppstarten. Den enkelte kan avgi kun en stemme.

Vi har kort tid på oss. Her gjelder det å mobilisere folk til å stemme på Trønder-Lyn fra første minutt. Ikke bare spillere og foreldre, men det blir viktig å få besteforeldre, tanter, onkler, søsken og venner til å stemme på oss. Alle kan avgi stemme ved å bruke lenken nedenfor. Bonusen må være å få personer som ikke bor på Kvål til å gi en stemme til oss. Så lenge de ikke tilhører en av de andre som er nominert, taper de intet selv, de gir kun Melhusbanken en mulighet til å gi Trønder-Lyn disse pengene.

I filmen som følger med lenken er det bilder fra Sørøya og flere kjente fjes fra Kvål. Vedlagt følger også noen andre bilder som kan benyttes. Vår egen Tore Aune finnes i vedlegget MEBA0656 Fotball. Tore blir sikkert glad om noen kan markedsføre han litt ekstra.

https://digitaldugnad.melhusbanken.no/

Når lenken åpnes finnes det mulighet til å dele den digitale dugnaden på facebook og å stemme derfra.