Saksliste årsmøte for 2018

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: onsdag 20. mars 2019 klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

 1. Åpning
 2. Konstituering                                                                                                                                               – Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 2018
 4. Regnskap 2018
 5. Innkomne forslag                                                                                                                                       – Honorar til leder/ledere. Forslag: Hovedlagsleder honoreres med kr 10 000 årlig. Avdelingene oppfordres til selv å evt. vurdere honorar til sin leder i samsvar med reglene for ideelle organisasjoner og etter å ha konferert med hovedstyret.
 6. Fastsette kontingent for 2019
 7. Budsjett 2019
 8. Valg

Det vil bli enkel servering. Alle medlemmer ønskes velkommen!

For Trønder-Lyn Idrettslag,

Hovedstyret

Årsmøte

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Trønder-Lyn.

Tid: Onsdag 20.mars 2019 klokken 19.00

Sted: Klubbhuset på Sørøya

Aktuelle saker må meldes til leder@tronderlyn.no innen 6.mars 2019.

Saksliste kunngjøres på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet

Styret

Verv i Kvålsdagene 2019

Det kan være vanskelig å tro når det snør som verst ute, men sommeren kommer. Og med den Kvålsdagene.

Kvålsdagene har lang tradisjon og som lokalsamfunn ønsker vi å beholde disse. I tillegg til å skape samhold i bygda, er arrangementet en viktig inntektskilde for aktivitetene i alle våre avdelinger. I år har vi imidlertid fått en stor utfordring idet det har vist seg vanskelig å få besatt vervene som leder og nestleder. Vi ber med dette om hjelp til å finne disse personene.

Vi i Trønder-Lyn ser i år for oss Kvålsdagene i ett litt mindre konsept enn tidligere. Arrangement over en helg, hvor festen utgår, men hvor quizaftenen utvides med enkelt musikk/trubadur. Det blir satt ned et Kvålsdags-styre bestående av leder, nestleder, sekretær samt de fire avdelingslederne.

Vi søker med dette leder og nestleder til Kvålsdagene. Føler du for å bidra ber vi om at du tar kontakt. Kjenner du noen som er egnet ber vi deg også ta kontakt evt. oppfordre vedkommende til å ta kontakt. Interesse og spørsmål om vervene kan rettes til Ingjerd Gundersen på telefon 482 14 890.

Trønder-Lyn 110 år

Trønder-Lyn feirer 110 år i år, og derfor har vi gleden av å invitere dere til en fantastisk jubileumsmiddag i Folkets hus på Kvål den 21.4.2018, klokken 18.00.

Kveldens program:

Velkomst

Middag

Kvål songlag kommer for å underholde

Jubileumsberetninger

Utdeling av priser

Kaffe og kake/dessert

Anders Aalberg spiller opp til dans utover kvelden

Hroar Nordhaug leder oss gjennom kvelden som konferansier

Salg av øl og vin

18-års aldersgrense

Pris: 250 kr per pers.

Påmelding på SMS innen 7.4.2018 til:

Anita Eidem på 951 59 945 eller

Lars Morten Bjørgen Kvaal på 930 01 479

Dette blir en trivelig kveld, med dere på!

Hilsen Trønder-Lyn IL, jubileumskomiteen

Saksliste årsmøte for 2017

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: onsdag 14. mars 2018 klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

 1. Åpning
 2. Konstituering                                                                                                                                              – Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 2017
 4. Regnskap 2017
 5. Innkomne forslag                                                                                                                                      – Fotballavdelingen informerer om planer for klubbhuset på Sørøya
 6. Fastsette kontingent for 2018
 7. Budsjett 2018
 8. Valg

Det vil bli enkel servering. Alle medlemmer ønskes velkommen!

For Trønder-Lyn Idrettslag,

Hovedstyret


			

Årsmøte

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Trønder-Lyn.

Tid: Onsdag 14.mars 2018 klokken 19.00

Sted: Klubbhuset på Sørøya

Aktuelle saker må meldes til leder@tronderlyn.no innen 28.februar 2018.

Saksliste kunngjøres på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet

Styret