Årsmøte

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Trønder-Lyn.

Tid: Onsdag 20.mars 2019 klokken 19.00

Sted: Klubbhuset på Sørøya

Aktuelle saker må meldes til leder@tronderlyn.no innen 6.mars 2019.

Saksliste kunngjøres på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet

Styret

Verv i Kvålsdagene 2019

Det kan være vanskelig å tro når det snør som verst ute, men sommeren kommer. Og med den Kvålsdagene.

Kvålsdagene har lang tradisjon og som lokalsamfunn ønsker vi å beholde disse. I tillegg til å skape samhold i bygda, er arrangementet en viktig inntektskilde for aktivitetene i alle våre avdelinger. I år har vi imidlertid fått en stor utfordring idet det har vist seg vanskelig å få besatt vervene som leder og nestleder. Vi ber med dette om hjelp til å finne disse personene.

Vi i Trønder-Lyn ser i år for oss Kvålsdagene i ett litt mindre konsept enn tidligere. Arrangement over en helg, hvor festen utgår, men hvor quizaftenen utvides med enkelt musikk/trubadur. Det blir satt ned et Kvålsdags-styre bestående av leder, nestleder, sekretær samt de fire avdelingslederne.

Vi søker med dette leder og nestleder til Kvålsdagene. Føler du for å bidra ber vi om at du tar kontakt. Kjenner du noen som er egnet ber vi deg også ta kontakt evt. oppfordre vedkommende til å ta kontakt. Interesse og spørsmål om vervene kan rettes til Ingjerd Gundersen på telefon 482 14 890.

Poengrennstart utsatt til torsdag 17. januar.

Poengrennstarten utsettes til torsdag 17. januar. Vi ønsker oss kaldere vær og snø! Stilart og funksjonærliste for øvrige poengrenn blir ikke forandret av en utsettelse. Vi setter inn utsatt-rennet torsdag 28. februar og flytter klubbmesterskapet en uke til torsdag 7. mars sånn at det blir vår avslutning. Oppdatert datooversikt over våre skirenn i vinter finner du her. Skicrossløype vil vi prøve å få satt  på et av de senere fristil-poengrennene våre

poengrenn 2019 korrigert 6. januar-oppslag