Saksliste årsmøte for 2018

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: onsdag 20. mars 2019 klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

  1. Åpning
  2. Konstituering                                                                                                                                               – Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding 2018
  4. Regnskap 2018
  5. Innkomne forslag                                                                                                                                       – Honorar til leder/ledere. Forslag: Hovedlagsleder honoreres med kr 10 000 årlig. Avdelingene oppfordres til selv å evt. vurdere honorar til sin leder i samsvar med reglene for ideelle organisasjoner og etter å ha konferert med hovedstyret.
  6. Fastsette kontingent for 2019
  7. Budsjett 2019
  8. Valg

Det vil bli enkel servering. Alle medlemmer ønskes velkommen!

For Trønder-Lyn Idrettslag,

Hovedstyret

Klubbrenn 2019

Resultater ligger her , eller under fanen Ski/Skirenn

Takker for laget for i år, men minner om Elgdilten og Elgkalvdilten førstkommende søndag. Info finner dere her : Elgdilten og Elgkalvdilten 2019

Været tilsier at føret skal holde seg i mange dager enda, så fortsett å bruk Idrettsparken selv om arrangementene for i år nærmer seg slutten.

Elgdilt og Elgkalvdilt søndag 10. mars

Værmeldinga den kommende uka er kald og fin, og med det sterke løypemannskapet vi har- så går vi nå ut med invitasjon til Elgdilt og Elgkalvdilt.

Elgdilten er et 15 km langt turrenn, du velger selv mellom fristil eller klassisk. Løypa har start og mål ved Skihytta i Trehjørningen Idrettspark og går opp Stenveien, videre opp til Sopphaugan (Ved Bjørsetkneppen)  og runden på vestsida av Kregneskjølen og tilbake til nedfarten i Stensåsveien. Ingen konkurranseklasse.

Elgkalvdilten blir skiltet i sløyfe på Langmyra som er i den innerste delen av lysløypa vår, og det blir mulig å justere lengden på løpet etter barnets alder og skilyst.

Les over innbydelsen som er vedlagt, har du spørsmål ta det med Kjetil Hulsund mail: Kje-hul@online.no, mobil 95908215 eller Asbjørn Hepsø: asbjorhe@gmail.com, mobil 41460325.

 

Elgdilten og Elgkalvdilten 2019

Resultater poengrenn 6

Poengrenn 6, 28.februar

Resultatliste her

Ligger også under Ski/Skirenn

Kort info til torsdag 7.mars; Klubbmesterskap. De som har deltatt på ett eller flere poengrenn tidligere i vinter trenger ikke å melde seg på. MEN; det er egen betaling (70,- pr deltaker) og egen premiering for klubbmesterskapet.

Kveldens premie mottas rett etter målgang, premie for poengrenn deles ut klassevis fortløpende etterpå.

Det blir også premieutdeling for vinterens poengrenn denne kvelden, så møt opp! Det blir nok flere overraskelser på sesongens siste arrangement!

Vi samler også inn startnummer denne kvelden.  De som evt ikke har anledning til å være med, bes levere startnummer på annen måte

Spørsmål? Ta kontakt med en av oss i Styret

Årsmøte

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Trønder-Lyn.

Tid: Onsdag 20.mars 2019 klokken 19.00

Sted: Klubbhuset på Sørøya

Aktuelle saker må meldes til leder@tronderlyn.no innen 6.mars 2019.

Saksliste kunngjøres på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet

Styret

Verv i Kvålsdagene 2019

Det kan være vanskelig å tro når det snør som verst ute, men sommeren kommer. Og med den Kvålsdagene.

Kvålsdagene har lang tradisjon og som lokalsamfunn ønsker vi å beholde disse. I tillegg til å skape samhold i bygda, er arrangementet en viktig inntektskilde for aktivitetene i alle våre avdelinger. I år har vi imidlertid fått en stor utfordring idet det har vist seg vanskelig å få besatt vervene som leder og nestleder. Vi ber med dette om hjelp til å finne disse personene.

Vi i Trønder-Lyn ser i år for oss Kvålsdagene i ett litt mindre konsept enn tidligere. Arrangement over en helg, hvor festen utgår, men hvor quizaftenen utvides med enkelt musikk/trubadur. Det blir satt ned et Kvålsdags-styre bestående av leder, nestleder, sekretær samt de fire avdelingslederne.

Vi søker med dette leder og nestleder til Kvålsdagene. Føler du for å bidra ber vi om at du tar kontakt. Kjenner du noen som er egnet ber vi deg også ta kontakt evt. oppfordre vedkommende til å ta kontakt. Interesse og spørsmål om vervene kan rettes til Ingjerd Gundersen på telefon 482 14 890.