Filmproduksjon

Fra rundt torsdag 28.august og fram til rundt onsdag 3.september vil det foregå produksjon av en kortfilm i Trehjørningen. Perioden innebærer opp- og nedrigging av utstyr også.
Selve opptakene vil foregå mye på kveld/natt.
I dette vil det kunne bli litt støy. Melhus kommune, politi og brannvesen er varslet. De nærmeste naboene vil også bli varslet hver enkelt.