Idrettsmerkeprøver

Idrettsmerkeprøver

Sted: Parkeringsplassen ved lysløypa

Datoer:

Torsdag 1. september kl. 19.00

Mandag 5. september kl. 18.00

Torsdag 8. september kl. 18.00

Mandag 12. september kl. 19.00

Alle, debutanter som veteraner, er hjertelig velkommen til å prøve seg på merkekravene!
Har du spørsmål, ta kontakt med Magnar Klingenberg på tlf. 415 22 745