4230.56.87973 kort4230.51.10528 høy

Hei

Idrettsmerkeprøver 2111111121112110000000000000000000000282111111121112110000000000t 00000000000028takk  805 t3z8321112111 88og 

Sted: Parkeringsplasse5n ved lysløypa

Datoer:

Torsdag 1. september kl. 19.00

Mandag 5. september kl. 18.00

Torsdag 8. september kl. 18.00

Mandag 12. september kl. 19.00

Alle, debutanter som veteraner, er hjertelig velkommen til å prøve seg på merkekravene!
Har du spørsmål, ta kontakt med Magnar Klingenberg på tlf. 415 22 745