Årsmøte for 2019

Referat

Årsmøte for 2019 ble avholdt i klubbhuset på Sørøya torsdag 20.08.2020. Vedlagt følger referat fra årsmøtet. 

På bildet ser vi avtroppende leder Fritz Arne Haugen og ny leder Monica Lervik By.

Saksliste

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: torsdag 20. august 2020 klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

  1. Åpning
  2. Konstituering
    – Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding 2019
  4. Regnskap 2019
  5. Fordelingsnøkkel for sponsoravtaler og tilskudd
  6. Fastsette kontingent for 2020
  7. Budsjett 2020
  8. Valg

Det vil bli enkel servering. Alle medlemmer ønskes velkommen!

For Trønder-Lyn Idrettslag,

Hovedstyret