Om

Over 100 år med breddeidrett på Kvål

Etter endt skirenn i hopp og langrenn den 22. mars 1908, stiftet 23 ungdommer på Kvål idrettslaget Lyn. Det var ikke så mye å rutte med i starten, men omsider fikk vi til en idrettsbane på Kregnesørene. På vinters tid ble det konkurrert i bakker og løyper på jordene omkring i bygda. Mye har skjedd frem til i dag. Nå er vi et idrettslag på 600 medlemmer og heter Trønder-Lyn IL. Vi har anskaffet oss flere flotte anlegg etter stor dugnadsinnsats.

Fra stiftelsesprotokollen 22. mars 1908

”År 1908, 22. mars samledes – efter endt hop- og langrend – en del ungdommer i Øvre Melhus i Arbeiderlokalet ”Arbeiderforeningen” på Rosmælen for at stifte en idrettsforening eller idrætslag. Det bestemtes at skiklubben ”Samhold”, som fremdeles existerer, men som dog ikke har vært i virksomhet på en del aar, overgår til og blir at inndrage i det nu stiftendes idrætslag, som dog ikke overtar nogen forpliktelse eller ansvar som maate paahvile den nævnte skiklubb. Det nystiftede lag, som blev givet navnet ”idrætslaget Lyn”, vil komme til at omfatte saavel vinter som sommeridræt.”

Hovedstyret 2017

Leder Mette Grøtte 982 68 609 mette@rorlegger1.no
Nestleder Fritz Arne Haugen  907 68 151  far-hau@online.no
Kasserer Ola Hovin 918 70 347 olahovin@online.no
Sekretær Ingjerd Gundersen  482 14 890  ingjerd.gundersen@online.no
Styremedlem Lars Jensen 936 91 023 lars.jens185@gmail.com
Varamedlem Ingebrigt Eidsmo 952 61 413 ingebrigt.eidsmo@no.pwc.com