Medlem

Melde deg inn i Trønder-Lyn IL?

Vi ønsker både aktive og støttemedlemmer velkommen!

For medlemmer

For å melde deg inn må du registrere deg på Min idrett og søke opp Trønder-Lyn Idrettslag og krysse av for medlemskap. Alle må også legge inn epost adresse. Du kan også registrere dine egne barn i Min idrett som en familierelasjon (bruk din egen epost). Det koster kr 50 per stk.

Hold også Min idrett profilen din oppdatert med kontaktinfo og hvilken gren du til enhver tid er aktiv i.

MinIdrett

For Trenere, lagledere og funksjonærer

KlubbAdmin

SportsAdmin