Resultat Kvålsdagan 2019

Overskuddet for 2019 er nå fordelt. Vi landet på ca 180.000 til fordeling til avdelingene. Det reduserte overskuddet sammenlignet med tidligere år, skyldes nok i hovedsak en litt annen form på lørdagskvelden.

Vi takker alle involverte, og håper å se alle sammen til innsats igjen i 2020.

For Kvålsdagan

Kjetil Hulsund, økonomi

Poengrenn 2020

Vedlagt er oppsettet for vinterens poengrenn, endringer og oppdatert info finner du på facebook-sida til Trønder-Lyn Ski. Aktivitet for ung og gammel er viktigere enn tideler og skipreparering når vi arrangerer. I år gjør vi en vri på tidtakinga sånn at de fra skolealder og opp til senior som vil ha tidtaking melder fra om det.  Alle deltakere blir behørig registrert, heiet fram og kommentert over mål av våre dyktige funksjonærer. For at vi skal klare å arrangere renn hver vinter er vi i Skistyret avhengige av hjelp, en del foreldre blir ført opp som funksjonærer på et av rennene, takk for hjelpa! Vi har og noen faste funksjonærer som er grunnfjellet som vårt arrangement hviler på, takk speaker Johan, starter Anders, Christian og Gunhild i tidtakerbua, Atle, Vegard og løypemannskapetPoengrenn 2020.

Kick-off i Horghallen

På søndag hadde Trønder-Lyn IL og Hovin IL felles kick-off i Horghallen. Alle lagene våre ble presentert med innløpning til kul musikk og et stilig lysshow. Lysshowet ble arrangert av TT Lyd som består av Trym og Tobias, som for øvrig fikk hjelp av Marcus denne dagen. Det var også straffekonkurranser, tennisballkastkonkurranser, utdeling av fortjenestemedalje, kiosksalg og showkamp mellom damelaget og supporterne deres. Euro 2020-maskot Winni besøkte oss også. Etter dette arrangementet kan vi vel erklære håndballsesongen 2019/2020 for åpnet.

 

Skitreninger 2019-2020

Skiplan høsten 2019 Tr Lyn klubbtekst

Skitreningene er et samarbeid mellom Trønder-Lyn, Flå, Lundamo og Hovin. Når snøen kommer vil treningene være på Kvennabakkan, i Trehjørningen Idrettspark og i i Flås lysløype på Fremo. Høst-treningene vil i all hovedsak være på Flå og Lundamo dette året. Vi vil ha med så mange trønder-lynere som mulig, både aktive barn og gjerne også foreldre som blir med og skaper aktivitet og blir med som trenere. Skiplanen kommer som ranselpost fra Rosmælen i uke 39. Påmelding til Asbjørn Hepsø på messenger, mobil 41460325 eller mail asbjorhe@gmail.com.

Kick-off i Horghallen

Trønder-Lyn og Hovin kaster i gang håndballsesongen 2019/2020 med kick-off i Horghallen søndag 29.09.19 fra klokken 15.00 til ca. klokken 18.00.

Det blir presentasjon av lagene fra 10 år til og med senior. Det blir konkurranser, salg av nylansert supporterutstyr og kiosksalg. Arrangementet avsluttes med showkamp hvor damelaget vårt ikke kjenner sin motstander.

Dette blir en sosial happening for alle som liker håndball. Ta med familie og venner. Om du ikke har spilt håndball før, møt opp så knytter vi kontakt mot riktig lag.

Velkommen alle håndballvenner.

Saksliste årsmøte for 2018

Til alle medlemmer

Årsmøte i Trønder-Lyn Idrettslag

Tid: onsdag 20. mars 2019 klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Sørøya

Saker til behandling:

  1. Åpning
  2. Konstituering                                                                                                                                               – Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding 2018
  4. Regnskap 2018
  5. Innkomne forslag                                                                                                                                       – Honorar til leder/ledere. Forslag: Hovedlagsleder honoreres med kr 10 000 årlig. Avdelingene oppfordres til selv å evt. vurdere honorar til sin leder i samsvar med reglene for ideelle organisasjoner og etter å ha konferert med hovedstyret.
  6. Fastsette kontingent for 2019
  7. Budsjett 2019
  8. Valg

Det vil bli enkel servering. Alle medlemmer ønskes velkommen!

For Trønder-Lyn Idrettslag,

Hovedstyret