Skirenn

Poengrenn (inntil 6 stk. ekstra premiering ved deltakelse på 5+ renn)

Klubbrenn (egen premiering)

Kretsrenn; (TrønderLyn-rennet)

Turrenn; Elgdilten (15 km) / Turrenn for barn; Elgkalvdilten (inntil 5 km)

Se egne sider for mer info